Producten

Een verantwoord kleuradvies voor het schilderwerk – binnen en/of buiten kan alleen worden opgesteld, wanneer rekening gehouden wordt met uw persoonlijke voorkeur(en) in relatie tot uw leefomgeving.

Met andere woorden:

H&S kan u helpen bij het vinden van de juiste toonzetting voor uw persoonlijke leefsfeer.
H&S houdt bij het opstellen van het kleuradvies van meet af aan rekening met de (on)mogelijkheden. Zaken als de ondergrond van het te beschilderen oppervlak, maar ook bv. vocht, mogen later niet voor problemen zorgen.

Wij voeren verschillende topmerken en kwaliteiten:

SikkensSigma

0

VeveoWijzonol

0